Köpvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller köp (”Köp”) som slutförs av besökare (”Kunden”) på www.filmiglasriket.se (filmiglasriket.se) och Film i Glasriket-Appen. Genom att slutföra köp av biljett/-er eller presentkort på filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen godkänner Kunden samtliga villkor nedan (”Köpvillkoren”).

filmiglasriket.se är en samlad marknadsplats för medlemsbiografer i den ideella organisationen Film i Glasriket, org.nr. 802445-6256. Vid köp av biljetter på filmiglasriket och Film i Glasriket-Appen ingår Kunden avtal direkt med Film i Glasriket som sedan förmedlar biljetter hos den aktuella biografen (”Biografen”). Samtliga medlemsbiografer i Film i Glasriket är bundna att via avtal leverera köpt föreställning samt att tillämpa Köpvillkoren.

Film i Glasriket förbehåller sig rätten att ändra Köpvillkoren vid behov. Den version av Köpvillkoren som gäller för Kundens köp är den version som finns tillgänglig på filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen vid den tidpunkt då Kunden genomför sitt köp.

Så går köp av biljett till

När Kunden valt film, biograf, tid samt angivit antal biljetter skickas Kunden vidare till betalning av vald/-a biljett/-er. När betalning av biljetter genomförts sker leverans av biljetter direkt på skärmen och till e-postadress som Kunden uppger.

Betalsätt

Betalning av biljetter sker via Nets kortbetalning eller Nets Swishbetalning.

Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Nets. Kunden en bekräftelse på att köpet är genomfört, där biljett levereras direkt på skärmen samt skickad till den uppgivna eller registrerade e-postadressen.

Har Kunden frågor kring sin betalning skall denne kontakta biografen.

Genom att genomföra köp via filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen godkänner Kunden även villkor för användning av Nets betalning.

Leveranssätt

Leverans av betalda biljetter via Nets sker direkt på skärmen samt till den e-postadress som sedan tidigare varit registrerad på Kunden eller uppgivits av Kunden vid köpet. Betald och levererad e-biljett uppvisas hos Biografen.

Leverans av reserverade biljetter sker i samband med att betalning genomförs i kassan hos Biografen senast 30 minuter innan föreställningen börjar.

Ångerrätt och återköp

Kunden har ingen ångerrätt vid köp av biljetter på filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen i enlighet med 2 kap. 11 § Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Återköp av köpta biljetter kan dock medges i särskilda fall om Kunden kan visa köpt biljett tillsammans med giltig legitimation i biljettkassan hos Biografen senast 60 minuter innan föreställningen börjar. För mer information om möjligheter till återköp ska Kunden kontakta den enskilda Biografen.

Reklamation

Om Kunden vill reklamera en föreställning ska reklamationen framställas skriftligt till Biografen som ansvarar för föreställningens genomförande. Reklamation ska tydligt innehålla de missförhållanden som Kunden grundar sin reklamation på.

Åldersgräns Kunder under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att genomföra köp via filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen. Om Kunden är under 18 år och genomför köp med kortbetalning eller Swishbetalning kan köp likväl genomföras via Nets. Sådana köp av underåriga återbetalas i regel inte men kan i särskilda fall hävas och återgå om Biografen eller Nets finner skäl för det.

Personuppgifter