Hovmantorps Folkets Hus

Hovmantorps Folkets Husförening bildades 1935 och under föreningens första år hyrdes lokal i Vasa och Klippan, lokaler som fungerade som festlokal och festplats. I Vasa fanns även en biograf. Nuvarande hus stod färdigt 1960 efter ritningar av arkitekt Gunnar Gräslund gjorda redan 1951. Vi har på Folkbiografen en modern 4K-anläggning Sony SRX-R515P med 5.1 ljud, fullt jämförbar med de stora biografkedjornas anläggningar för att visa bio, direktsänd teater, operaföreställningar och livesända föreläsningar m.m. Salongen har 188 sittplatser efter renovering i februari 2020.

Besöksadress:
Parkgatan 1A
365 42 Hovmantorp

Biljetter/Info: 0478-420 45
Hemsida: www.hovmantorpsfh.se
E-post: info@hovmantorpsfh.se
App: Folkets Hus Hovmantorp

Aktuella filmer