Kosta Folkets Hus

Det första huset byggdes under 1910-talet. Ett nytt, större hus som byggdes och stod färdigt 1925, brann ner 1936 och stod åter 1937. 1970 genomgick huset en större renovering och fick sitt nuvarande yttre utseende: en brun och gul plåtfasad. 2012 påbörjades arbetet med att ta fram Vicke Lindstrands ursprungliga interiör, i första etappen med foajén. Under våren 2016 återinvigdes huset efter renoveringen. Delägare i ”Lessebo-projektorn” och här visar kontinuerligt bio samt Live på bio.

Besöksadress:
Stora vägen 47,
365 43 Kosta

Biljetter/Info: 0478-500 41
Hemsida: www.glasriketkosta.se
E-post: info@glasriketkosta.se