Eldsjälar genom åren!

Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker, Film i Glasrikets grundare
”Jag ser Film i Glasriket som en trestegsraket. Första steget var att synliggöra den unika infrastruktur av biografer i detta lilla geografiska område. Andra steget var att få alla att inse att samarbete och samverkan leder mycket längre än konkurrens. Det tredje steget var själva digitaliseringen som genom samordning och gemensam strategi gjorde att merparten av biograferna överlevde och har kunnat utvecklas.”

Åsa Brozén, projektledare för Film i Glasriket 2007
”Jag var projektledare för den första festivalen som drogs igång på ett initiativ från Folkets hus och Parker. För mig handlade det mycket om att få med såväl biografer som kommuner och regionala organisationer i Glasriket på tåget, och att lägga grunden för en hållbar organisation och finansiering för att säkerställa festivalens framtid. Film i Glasriket berikar och bidrar till livskvalitet och utveckling, och en levande landsbygd för de människor som bor och verkar här. Jag är stolt och tacksam för den lilla del jag fått möjlighet att bidra med i det fantastiska projekt som är Film i Glasriket. Film är bäst på bio!”

Olle Brozén, projektledare Film i Glasriket 2011-2013
”Under min tid som projektledare var digitaliseringen av biograftekniken den stora utmaningen. Utan digitala visningsmöjligheter fanns ingen framtid för biograferna i Glasriket. Konsekvensen hade blivit att många av de gamla glasbruksorterna mist sin biografverksamhet. Istället blev de mobila biograferna en innovativ lösning som ledde till att samtliga föreningar ck möjlighet att fortsätta som biografer. Jag lärde känna, och samarbetade med många duktiga engagerade föreningsmänniskor. Jag minns min tid som projektledare med glädje.”

Thorleif Torstensson (1949-2021), ordförande Film i Glasriket 2012 – 2019
Thorleif som kallades för ”Tolle” i lokalsamhället och i dansbandsvärlden gjorde, genom sitt engagemang i föreningen, det möjligt att utveckla och digitalisera filmverksamheten i flera Folkets Husföreningar på landsbygden. ”Bio är så mycket mer än att bara titta på en film. Bio är en social företeelse, en stund tillsammans med kompisar eller med familjen. Landsortsbiograferna är lika viktiga som livsmedelsaffärerna, bensinstationerna och annan samhällsservice”.