Sekretesspolicy

Personuppgifter

Film i Glasriket och Biografen har ett samarbete med Nets för användandet av betaltjänsten. Film i Glasriket, Biografen och Nets behandlar Kundens personuppgifter för att kunna erbjuda en förenklad betalning via Nets och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång Kunden använder Nets tjänster. Genom köp av biljetter på filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen godkänner Kunden att Film i Glasriket, Biografen och Nets behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa Kundens identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsmässiga ändamål för egen del och för särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Film i Glasriket och Biografen försäkrar att man inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter till utomstående part. Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR har Kunden rätt att ta del av den information som har registrerats på Kunden och om Kunden anser den vara felaktig eller irrelevant kan Kunden begära rättelse eller borttagning ur sådant register.

Bedrägerier

Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Biografen och Nets förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Bedrägeri omfattar köp, dataintrång eller annan typ av missbruk av filmiglasriket.se och Film i Glasriket-Appen.