Eldsjälar
Norrhults Folkets Hus & Park

Sven Johansson
1920 – 2004

Sven var känd som ”Långe-Sven” för alla som varit på besök i Norrhults Folkets Hus och Park. Han var aktiv i föreningens styrelse under 57 år och var kassör under en stor del av tiden. Sven var även vaktmästare i huset och parken under många år och bodde då i lägenheten på andra våningen i folkets hus. Sven var en riktig föreningsmänniska och arbetade både administrativt och praktiskt i föreningen i både ” med och motgång”. Vad hade det blivit av föreningen utan ”Långe-Sven” med detta enorma engagemang?

Thorleif Torstensson
1949 – 2021

Thorleif som kallades för ”Tolle” i lokalsamhället och i dansbandsvärlden. Han var aktiv i styrelsen under många år och föreningens ordförande under 17 år. Thorleif var drivande i Norrhults Folkets Hus och hade ett mycket stort hjärta för föreningens bio- och filmverksamhet. Genom sitt engagemang i föreningen Film I Glasriket var han med i ett projekt som gjorde det möjligt att utveckla och digitalisera filmverksamheten i flera folketshusföreningar på landsbygden tillika i Norrhults Folkets Hus. Thorleif satte genom sitt arbete Norrhult och vår förening på kartan.