Kosta Folkets Hus

Då: Det första huset byggdes under 1910-talet och Folkets Hus-föreningen hade startat några år tidigare av ortens glasbruksarbetare. Snart fanns behov av större lokaler och ett nytt, större hus byggdes och stod färdigt 1925. Detta brann ner 1936 och nuvarande byggnad stod klart strax före jul 1937. 1970 genomgick huset en större renovering och fick sitt nuvarande yttre utseende, en brun och gul plåtfasad.

Nu: 2012 påbörjades arbetet med att ta fram Vicke Lindstrands ursprungliga interiör, i första etappen med foajén. Under våren 2016 återinvigdes huset efter renoveringen. Delägare i ”Lessebo-projektorn” och här visas kontinuerligt bio samt Live på Bio.

Platser: 160

Besöksadress: Stora vägen 47, 360 52 Kosta

Biljetter och information: Telefon 0478-500 41