Vissefjärda Bio

Sedan 1925 har det funnit en föreningslokal i Vissefjärda, som innehöll bland annat en biograf. 1934 byggdes en tillbyggnad till, dessa ödelades sedan i en brand 1966. Det nya Ordenshuset stod färdigt 1969 och moderniserades och byggdes ut 1983.

Under 2009-2010 moderniserades huset ytterligare och biografen fick nya fåtöljer och surroundljud. Bioverksamheten drivs idag av föreningen Vissefjärda Bio och visar regelbundet film, även i 3D-format.

Besöksadress:
Storgatan 31,
360 60 Vissefjärda

Biljetter/Info: 0471-200 51
Hemsida: vissefjardabio.se
Epost: info@vissefjardabio.se