Vissefjärda Bio

Då: Sedan 1925 har det funnit en föreningslokal i Vissefjärda, som innehöll bland annat en biograf. 1934 byggdes en tillbyggnad till, dessa ödelades sedan i en brand 1966. Det nya Ordenshuset stod färdigt 1969 och moderniserades och byggdes ut 1983.

Nu: Under 2009-2010 moderniserades huset ytterligare och biografen fick nya fåtöljer och surroundljud. Bioverksamheten drivs idag av föreningen Vissefjärda Bio och visar regelbundet film, även i 3D-format.

Platser: 132

Besöksadress: Storgatan 31, 360 60 Vissefjärda

Biljetter och information: Biljetter säljes vid föreställning, Telefonsvarare: 0471-200 51,

Webbplats: www.vissefjardabio.se

E-post: foreningshuset.vfjarda.bio@telia.com , info@vissefjardabio.se