Lessebo Bio

Lessebo Bio

Då: Föreningen startades 1908 och det första Folkets Huset byggdes 1917 och 1924 tillkom det en park med dansbana. 1936 byggdes ett nytt hus och föreningen fick husets mark gratis av konsul August André. Under 1930-talet visades bio för full salong en till två gånger i veckan.

Nu: Biografen ligger i Folkets Hus som sedan några år tillbaka är i privat ägo. Huset har en träfasad och delvis bevarad träinteriör med takmålningar från 1936. Lessebo Bio är delägare i ”Lessebo-projektorn”.